EEN MOOIE CURVE

ASUS De­sig­no Curve MX34VQ

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Waar het bij tv’s de vraag is of een ge­bo­gen scherm echt iets toe­voegt, is het bij com­pu­ter­mo­ni­tors een ef­fec­tief mid­del. Om­dat je aan je bu­reau re­de­lijk dicht op zo’n scherm zit, heeft elk deel van het scherm een ge­lij­ke af­stand tot je ogen waar­door je he­le­maal op­gaat in je werk, ga­me of film. De ASUS De­sig­no Curve MX34VQ is zo’n cur­ved scherm. Dit ul­tra-wi­de scherm is 34 inch groot en dank­zij de QHD-re­so­lu­tie met 3440 x 1440 pixels geeft het een haar­scherp beeld. Bo­ven­dien heeft het een ul­tra­ho­ge con­trastra­tio van 3000:1, wat voor hel­der wit, diep zwart en spran­ke­len­de kleu­ren zorgt. Twee spea­kers van elk 8 watt pro­du­ce­ren een goed geluid dank­zij de So­nicMas­ter au­dio­tech­no­lo­gie die Asus sa­men met ge­luids­spe­ci­a­list Har­man Kar­don heeft ont­wik­keld. Maar wat de­ze mo­ni­tor he­le­maal uniek maakt, is de Qi draad­lo­ze op­la­der die in de trans­pa­ran­te voet van het scherm is in­ge­bouwd. Als je een smartpho­ne hebt die de­ze tech­niek on­der­steunt, leg je hem ge­woon op de voet en kun je lek­ker door­wer­ken ter­wijl je te­le­foon zacht­jes voor zich uit op­laadt.

Prijs: 899 eu­ro www.asus.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.