Ana­lo­ge pri­me­ob­jec­tie­ven

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

Het ob­jec­tief dat je ge­bruikt, heeft een be­hoor­lij­ke in­vloed op je tem­po en op je ma­nier van wer­ken. Daar­om is het be­lang­rijk om bij de ob­jec­tief­keu­ze op twee pun­ten te let­ten. Ten eer­ste de brand­punts­af­stand. Om je be­wus­ter met je on­der­wer­pen be­zig te hou­den moet je niet al­leen zoom­len­zen ge­brui­ken, maar ook pri­me-ob­jec­tie­ven. Het voor­deel van zo’n ob­jec­tief met een vas­te brand­punts­af­stand is dat je je veel be­wus­ter in je on­der­werp moet ver­die­pen. Je kunt im­mers niet te­rug­val­len op het ge­mak van het in­zoo­men. Ook hand­ma­tig scherp­stel­len en dus het uit­scha­ke­len van je au­to­fo­cus loont zich, om­dat je zo te al­len tij­de de con­tro­le hebt over het re­sul­taat. Dat kun je doen met ana­lo­ge ob­jec­tie­ven die je met een adap­ter op je ob­jec­tief­vat­ting be­ves­tigt. Zo kun je niet ver­leid wor­den om stie­kem toch je au­to­fo­cus toe te pas­sen. Bo­ven­dien kos­ten ze twee­de­hands nog geen 100 eu­ro.

Ana­lo­ge ob­jec­tie­ven zijn niet dood te krij­gen en wer­ken nog goed op een spie­gel­re­flex­ca­me­ra of sys­teem­ca­me­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.