Gro­te sen­so­ren, gro­te beeld­hoek

Een ob­jec­tief met een vas­te brand­punts­af­stand zorgt op ver­schil­len­de camera’s ook voor ver­schil­len­de beeld­hoe­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Beeldhoek -

De beeld­hoek is ook af­han­ke­lijk van het deel van de beeld­cir­kel dat be­nut wordt door de sen­sor. Ter ver­ge­lij­king heb­ben we de Big Ben drie keer ge­fo­to­gra­feerd met camera’s met sen­so­ren van ver­schil­len­de groot­te, tel­kens van­af het­zelf­de stand­punt en met het­zelf­de 20 mm-ob­jec­tief (deels met adap­ter).

Ful­l­fra­me: De pro­fes­si­o­ne­le camera be­nut het maxi­ma­le op­per­vlak van de ge­pro­jec­teer­de beeld­cir­kel. De beeld­hoek is 84°.

APS-C: De klei­ne­re sen­sor van een ama­teurspie­gel­re­flex re­du­ceert de beeld­hoek tot 65°. De beel­duit­sne­de valt klei­ner uit.

Four Thirds (4/3): Sys­teem­ca­me­ra’s heb­ben door­gaans nog klei­ne­re sen­so­ren met een crop­fac­tor van 2. Het lijkt als­of er sterk in­ge­zoomd is, de beeld­hoek is 49°.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.