4 Ver­te­ke­ning eli­mi­ne­ren

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Klik nu weer op Pro­fiel en zet een vin­kje bij Cor­rec­ties pro­fiel in­scha­ke­len. Light­room heeft een da­ta­ba­se met ge­ge­vens van al­ler­lei ob­jec­tie­ven. Als het pro­gram­ma weet welk ob­jec­tief je hebt ge­bruikt, kan het zelf de juis­te cor­rec­ties door­voe­ren. Voor astro­fo­to­gra­fie zijn de­ze cor­rec­ties vaak net wat te sterk, van­daar dat we bij de twee schuif­re­ge­laars on­der Hoe­veel­heid de waar­den iets ver­laagd heb­ben. Nu houd je even­wich­ti­ge kleu­ren over en kun je voor­ko­men dat ster­ren aan de rand van de foto wor­den ver­vormd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.