Flits­syn­chro­ni­sa­tie­tijd

CHIP FOTO Magazine - - Flitsen -

Het ope­nen van de slui­ter en het af­gaan van de flit­ser moe­ten qua ti­ming goed op el­kaar af­ge­stemd zijn, om te voor­ko­men dat het slui­ter­gor­dijn het flits­licht te­gen­houdt. De flit­ser moet af­gaan wan­neer de slui­ter he­le­maal open is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.