Hand­ma­tig

CHIP FOTO Magazine - - De M-stand -

1/13s | f11 | iso 1600

Hier heb­ben we al­le pa­ra­me­ters hand­ma­tig in­ge­steld en met de spot­me­ting ge­con­tro­leerd of het blad goed be­licht is. De ach­ter­grond blijft in dit ge­val don­ker.

1/13s | f11 | iso 1600

Bij het­zelf­de licht en het­zelf­de on­der­werp is er geen en­ke­le re­den om dia­frag­ma, slui­ter­tijd of iso aan te pas­sen. Het re­sul­taat is nu bij­na ge­lijk aan de foto hier­naast.

1/13s | f11 | iso 1600

Om­dat de pa­ra­me­ters het­zelf­de blij­ven, heeft de ach­ter­grond geen in­vloed op de be­lich­ting van het blaad­je. De foto wordt een stuk lich­ter, maar het on­der­werp ver­an­dert niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.