Zo werkt de spot­me­ting

CHIP FOTO Magazine - - De M-stand -

Neu­traal en ge­mid­deld

Met de spot- of cen­trum­me­ting meet je het licht op een deel van je foto, van door­gaans vijf tot tien pro­cent van het he­le beeld. Bij een ge­mid­deld licht on­der­werp te­gen een ge­mid­deld lich­te ach­ter­grond, werkt de­ze het­zelf­de als de meer­velds­me­ting.

Lich­te ob­jec­ten

Richt je de spot­me­ting op een lich­ter on­der­werp, dan houdt de licht­me­ting van je ca­me­ra daar re­ke­ning mee en wordt er niet ge­ke­ken naar de ach­ter­grond. Als je nu de in­stel­lin­gen cor­rect zet, zal de ach­ter­grond don­ker­der wor­den en je on­der­werp goed wor­den af­ge­beeld.

Don­ke­re on­der­wer­pen

Bij een don­ker­der on­der­werp werkt het na­tuur­lijk an­ders­om. Nor­maal zou de ca­me­ra het lich­te raam goed wil­len af­beel­den en wordt je ge­por­tret­teer­de te don­ker. Door een lan­ge­re slui­ter­tijd of een gro­ter dia­frag­ma te kie­zen, wordt het raam wel­is­waar erg licht, maar komt de jon­gen goed op de foto.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.