Af­spe­len

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Speel de vi­deo af via het ven­ster Tijd­lijn en be­kijk of je het mas­ker moet bij­wer­ken. Mocht de vi­deo niet goed af­spe­len, ver­an­der dan de re­so­lu­tie via het in­stel­lin­gen­knop­je. Zet hier ook Af­spe­len her­ha­len aan. Ook kun je nu de aan­pas­singsla­gen nog bij­wer­ken zo­dat de kleu­ren en het licht be­ter over­een­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.