Vi­deo be­wer­ken

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

De vi­de­o­laag moet je ook be­wer­ken zo­dat hij on­ge­veer de­zelf­de be­lich­ting en kleu­ren heeft als de foto. Doe je dit met aan­pas­singsla­gen? Zorg dan voor een uit­knip­mas­ker (Ctrl+Alt+G) zo­dat de be­wer­king al­leen be­trek­king heeft op de vi­deo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.