Fo­to feed­back

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

El­ke maand geeft CHIP FO­TO ma­ga­zi­ne feed­back op een fo­to van een le­zer, met han­di­ge tips en trucs van on­ze fo­to-ex­pert Lou­lou Be­a­vers.

Qua beeld­kwa­li­teit blijft het f/1.8-mo­del

niet ver ach­ter.

Het is op­val­lend dat de veel goed­ko­pe­re So­ny FE 85 mm f/1.8 als het gaat om beeld­kwa­li­teit niet ver ach­ter­blijft bij de FE 85 mm f/1.4 GM. Dat is dus goed nieuws voor be­gin­ners en hob­by­fo­to­gra­fen. Eni­ge na­deel is dat de uit­rus­ting wat ma­ger is. Er­va­ren fo­to­gra­fen zul­len van­we­ge de dia­frag­ma­ring met scha­ke­laar en de au­to­fo­cus met ul­tra­so­ne mo­tor

eer­der voor het GM-mo­del kie­zen.

So­ny Alp­ha 7R II met FE 85 mm f/1.8 | 85 mm (KB) | f/1.8 | 1/15 s | ISO 320Met dia­frag­ma f/1.8 kun je zelfs klei­ne mo­del­fi­gu­ren in een klei­ne ruim­te heel mooi in scè­ne zet­ten.

So­ny FE 85 mm f/1.4 GM, open dia­frag­ma Vol­gens on­ze meet­waar­den neemt de hel­der­heid bij bei­de ob­jec­tie­ven na één dia­frag­mastop af. De GM le­vert on­danks een gro­ter dia­frag­ma de bes­te hel­der­heids­ver­de­ling.

So­ny FE 85 mm f/1.8, open dia­frag­ma

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.