Reis­be­stem­ming Noor­we­gen

Noor­we­gen is het land van de fjor­den. Het ge­sple­ten land­schap, de ho­ge ber­gen en tal­lo­ze glet­sjers no­di­gen uit om er met je ca­me­ra te gaan rond­rei­zen.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Fo­to­tips voor op reis.

Te veel van de om­ge­ving af­beel­den is net zo ver­keerd als te wei­nig. Om de aan­dacht naar een be­paald on­der­werp te trek­ken, kun je be­ter veel van de om­ge­ving weg­la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.