Reis­be­stem­ming Ca­li­for­nië

Ca­li­for­nië, de ‘Gol­den Sta­te’, biedt adem­be­ne­men­de land­schap­pen, me­tro­po­len en veel af­wis­se­ling.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Fo­to­tips voor op reis.

Yuc­ca bre­vi­fo­lia’s (be­ter be­kend als Jos­hua trees) zijn sa­men met cac­tus­sen de op­val­lend­ste be­groei­ing in het woes­tijn­land­schap van het Jos­hua Tree Na­ti­o­nal Park. Ook in­te­res­sant voor fo­to­gra­fen zijn de bi­zar­re rots­for­ma­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.