Een we­reld van fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud - An­nie Lei­bo­vitz

In­druk­wek­ken­de fo­to’s en hoe ze ge­maakt zijn.

De Ame­ri­kaan­se fo­to­gra­fe An­nie Lei­bo­vitz wordt al­om be­schouwd als de groot­mees­ter van de por­tret­fo­to­gra­fie. Ico­ni­sche fo­to’s van haar hand zijn on­der an­de­re: Whoopie Gold­berg die in een bad ge­vuld met melk ligt, de naakt­fo­to van een hoog­zwan­ge­re De­mi Moo­re en Jo­hn Len­non die in foe­tus­hou­ding te­gen Yo­ko Ono aan­schurkt. In haar der­de over­zichts­boek, ‘An­nie Lei­bo­vitz: Por­tret­ten 2005-2016’ toont ze wer­ken die voor het groot­ste deel zijn ge­maakt na het over­lij­den van haar part­ner Susan Son­tag. Hie­rin com­bi­neert ze por­tret­ten die ze in op­dracht maak­te met fo­to’s die ze uit per­soon­lij­ke in­te­res­se maak­te. In dit boek gaan fo­to’s van Ve­nus en Se­re­na Wil­li­ams, de Brit­se ko­nin­gin Eli­za­beth, Step­hen Haw­king en Sha­ron Sto­ne hand in hand met por­tret­ten van de kun­ste­naars Jasper Jo­hns en Ells­worth Kel­ly. De fo­to­gra­fe voeg­de te­vens af­beel­din­gen toe uit haar reeks ‘Pil­gri­ma­ge’ zo­als de schrijf­ta­fel van Vir­gi­nia Woolf en een blad­zij­de uit Emi­ly Dick­in­sons Her­ba­ri­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.