Per­mer Frost

Snez­ha­na von Bü­din­gen, Duits­land

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s -

In de Rus­si­sche stad Perm – ge­boor­te­stad van de fo­to­gra­fe – kan het tot zo’n der­tig gra­den on­der nul wor­den. Van­daar dat ijs­zwem­men een fa­vo­riet tijd­ver­drijf van de in­wo­ners is. Snez­ha­na von Bü­din­gen be­sloot haar voor­ma­lig stad­ge­no­ten daar­bij te fo­to­gra­fe­ren. “Tij­dens de op­na­mes werd ik me er­van be­wust hoe­zeer de ijs­zwem­mers op­gaan in hun om­ge­ving”, al­dus de fo­to­gra­fe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.