1. Im­por­teer je fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Foto’s Organiseren -

We gaan uit van een nog le­ge ca­ta­lo­gus. Ga naar Be­stand>Nieu­we ca­ta­lo­gus om met een scho­ne lei te be­gin­nen en sla je ca­ta­lo­gus er­gens op. Nu kun je be­gin­nen. Klik links­on­der op de gro­te knop Im­por­te­ren en bla­der links naar de plek waar je je fo­to’s hebt staan. In het mid­den kun je dan mid­dels vin­kjes kie­zen wel­ke fo­to’s je wel of niet wilt im­por­te­ren. Boven­in kun je kie­zen voor op­ties als Ko­pi­ë­ren, Ver­plaat­sen of Toe­voe­gen. Ver­plaat­sen is han­dig wan­neer je bij het im­por­te­ren van­af een ca­me­ra met­een de geheugenkaart weer wilt le­gen. Weet je niet ze­ker wat je wilt, kies dan voor Toe­voe­gen.

Rechts­bo­ven kun je nog kie­zen welk ty­pe voor­beeld­ver­to­nin­gen je wil. Mi­ni­maal is in eer­ste in­stan­tie de snel­ste op­tie, die low-res pre­views aan­maakt. In­ge­slo­ten & se­cun­dair kijkt of er al pre­views zijn van de fo­to’s en maakt ze in­dien no­dig zelf aan. De op­tie Stan­daard maakt nieu­we pre­views aan. Het for­maat en de kwa­li­teit kun je zelf be­pa­len via Be­wer­ken> Ca­ta­lo­gus in­stel­lin­gen> Be­stand s af­han­de­ling. Het bla­de­ren door je fo­to’s gaat hier­mee uit­ein­de­lijk snel­ler. Ge­bruik 1:1 al­leen als je heel nauw­keu­rig fo­to’s moet be­oor­de­len. Klik wan­neer je klaar bent rechts­on­der op de knop Im­por­te­ren. Light­room zet nu pre­views van je be­stan­den in de ca­ta­lo­gus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.