www.pixum.nl 3. Fo­to’s uplo­a­den

CHIP FOTO Magazine - - Foto’s Organiseren -

Ga naar en kies het pro­duct van je keu­ze. Wij kie­zen voor ons voor­beeld een wand­ka­len­der. Wan­neer de on­li­ne edi­tor opent, klik je op de knop Uplo­a­den. Se­lec­teer al­le af­beel­din­gen die je zo­juist ge­ëx­por­teerd hebt en klik op Ope­nen. De web­si­te gaat nu aan de slag met uplo­a­den. Klik ver­vol­gens on­de­r­in op de pa­gi­na die je wilt gaan vul­len. je kan met een klik op de knop Lay-out de pa­gi­na nog aan­pas­sen. Ook kun je de Ach­ter­grond­kleur ver­an­de­ren. Klik op het vin­kje om de wij­zi­ging toe te pas­sen, klik op het fo­to­vlak dat je wilt vul­len en kies links een van je fo­to’s. Ga door tot je ka­len­der ge­vuld is, klik op In win­kel­wa­gen en door­loop het be­stel­pro­ces. Nu is het slechts nog wach­ten op de post­bo­de!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.