Asus ProArt Chal­len­ge

CHIP FOTO Magazine - - Systeemcamera Vs. Smartphone -

We kre­gen ont­zet­tend veel leu­ke en cre­a­tie­ve re­gen­boog­col­la­ges bin­nen in het ka­der van de ASUS ProArt Chal­len­ge. De daar­op­vol­gen­de stem­ron­de kon ook op een gro­te hoe­veel­heid in­zen­din­gen re­ke­nen. Daar kwam, met een over­gro­te meer­der­heid van stem­men, de col­la­ge van Hu­go Dil­len als win­naar uit de bus. Hij is dan ook de win­naar ge­wor­den van de ProArt PA27AC mo­ni­tor van ASUS. De ra­ce om de plek­ken twee en drie was een stuk span­nen­der ge­du­ren­de de loop­tijd van de stem­ron­de. De strijd bleek zich al snel toe te spit­sen tus­sen de in­zen­din­gen van Henk-Jan Broersma en Pa­trick Stol­wijk, maar de volg­or­de wis­sel­de con­ti­nu. Op 16 ju­li ver­klaar­den we de wed­strijd voor ge­slo­ten en na het tel­len van de stem­men bleek Henk-Jan Broersma nipt de win­naar van de twee­de prijs: de ASUS ZenBeam GO E1Z mi­ni-pro­jec­tor. Pa­trick Stol­wijk krijgt de ZenDri­ve U7M dvd-bran­der van ASUS. De re­dac­tie van CHIP FO­TO ma­ga­zi­ne fe­li­ci­teert de win­naars van har­te met hun ge­won­nen prij­zen.

Eer­ste prijs: Hu­go Dil­len

Hu­go Dil­len fo­to­gra­feer­de de kleur­rij­ke Ve­ne­ti­aan­se kle­ding en mas­kers tij­dens het eve­ne­ment De Ge­kos­tu­meer­den van Ve­ne­tië in de Tui­nen van An­ne­voie (Bel­gië).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.