Zo tes­ten we sta­tie­ven

CHIP FOTO Magazine - - Test: Reisstatieven -

Voor­be­rei­ding

De af­stand van de mid­den­ko­lom tot de test­kaart be­draagt steeds drie me­ter. De poot­seg­men­ten van de sta­tie­ven wor­den vol­le­dig uit­ge­scho­ven en de me­tin­gen wor­den zo­wel bij in­ge­scho­ven als uit­ge­scho­ven mid­den­ko­lom uit­ge­voerd.

Gra­fiek­me­ting

Om de sta­bi­li­teit te me­ten ge­brui­ken we een gra­fiek­me­ting die we ook bij spie­gel­re­flex­ca­me­ra’s ge­brui­ken. Om te be­gin­nen me­ten we met een test-dslr wel­ke re­so­lu­tie de ca­me­ra op het sta­tief zon­der in­vloe­den van bui­ten­af haalt. Ver­vol­gens her­ha­len we de me­ting in een win­de­ri­ge om­ge­ving. Met be­hulp van soft­wa­re stel­len we vast hoe­veel scherp­te er daar­door ver­lo­ren gaat.

Ge­si­mu­leer­de wind­vla­gen

Voor het si­mu­le­ren van wind ge­brui­ken we een wind­ma­chi­ne, die wind­sto­ten met een sterk­te van tot vijf me­ter per se­con­de pro­du­ceert. Zo­wel de sta­tief­kop als de test­spie­gel­re­flex­ca­me­ra krij­gen die te ver­du­ren. Om­dat wind­vla­gen ver­schil­len­de sterk­tes heb­ben, ma­ken we steeds tien fo­to’s met de af­stands­be­die­ning en stel­len hand­ma­tig scherp. In to­taal ma­ken we 40 test­fo­to’s per sta­tief.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.