Li­fe­sty­le

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud -

Al­le klus­sen wor­den leu­ker met mu­ziek, maar je hebt niet al­tijd een stop­con­tact in de buurt. Daar­om over­weeg je wel­licht de nieu­we Esqui­re 2 van Har­man Kar­don te ko­pen. De­ze draag­ba­re luid­spre­ker heeft een in­ge­bouw­de ac­cu die in de prak­tijk ge­mak­ke­lijk 8 uur mee­gaat. De ge­luids­kwa­li­teit is ver­bluf­fend voor zo’n klein kast­je. Voor­al de ho­ge to­nen en de mid­den­to­nen schit­te­ren met een ruim­te­lijk en dy­na­misch ge­luid. De Esqui­re 2 speelt mu­ziek draad­loos af via blue­tooth, van­af je smartpho­ne of lap­top.

Klus­sers die lie­ver een ge­luids­ka­bel­tje ge­brui­ken en 100 eu­ro voor­de­li­ger uit wil­len zijn, kun­nen ook de eer­ste ge­ne­ra­tie Esqui­re op de kop tik­ken. Zijn ac­cu gaat ook een werk­dag mee, hij is ook draad­loos (en heeft een 3,5-mm aan­slui­ting) en zijn ge­luids­kwa­li­teit is even­goed meer dan pri­ma.

Prijs: 229 eu­ro • www.har­man­kar­don.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.