Spa geel

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

650 his­to­ri­sche ra­ce­wa­gens die drie da­gen lang over het cir­cuit van Spa den­de­ren ter­wijl de bo­men lang­zaam geel kleu­ren: het is een mooie af­fi­che voor de Spa Six Hours. Au­to's als de Ford GT40, de Ja­gu­ar E-Ty­pe, de AC Co­bra, de Che­vron B8, de Brab­ham F1-bo­li­des, de Lo­la T70 en de Fer­ra­ri 250LM zul­len bij veel men­sen nos­tal­gi­sche ge­voe­lens op­wek­ken. Daar­bij zal me­nig­een ook even den­ken aan de cou­reurs die er­in re­den, zo­als Ju­an Ma­nu­el Fan­gio, Ni­no Fa­ri­na, Al­ber­to As­ca­ri, Jack Brab­ham en Phil Hill.

Voor­al de uit­hou­dings­ra­ce op za­ter­dag 19 sep­tem­ber is iets om naar uit te kij­ken. De Spa Six Hours end­uran­ce ra­ce be­gint aan het eind van de mid­dag en ein­digt na­dat de nacht is ge­val­len. Op www.spas­ix­hours.com vin­den we zo'n mooi ron­ken­de aan­be­ve­ling dat we graag even ci­te­ren: “Het licht van een hon­derd­tal kop­lam­pen die de duis­ter­nis van de Ar­den­se nacht door­klie­ven ge­ven aan het ge­heel een ir­re­ëel as­pect. In­dien u wilt dro­men, her­in­ne­ren op­ha­len, ont­dek­ken of ge­woon­weg be­won­de­ren, dan le­vert de mee­ting van de Spa Six Hours u een uniek en ge­re­nom­meerd spek­ta­kel dat ie­der jaar dui­zen­den toe­schou­wers trekt.” Blok 16-18 sep­tem­ber dus in uw agen­da. www.spas­ix­hours.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.