Mercedes-Benz 230 TE (1985)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; me­cha­ni­sche brand­stofin­spui­ting (Bosch K-Je­tro­nic); bo­ring x slag: 95,5 x 80,2 mm; ci­lin­der­in­houd: 2299 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,0 : 1; max. ver­mo­gen: 100 kW / 136 pk bij 5100 tpm; max. kop­pel: 205 Nm bij 3500 tpm; vier­traps au­to­maat (keu­ze­hen­del op mid­den­tun­nel); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 5 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, re­ac­tie­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: on­af­han­ke­lij­ke oph. met schuin ge­plaatste ge­lei­de­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, ni­veau­re­ge­ling, sta­bi­li­sa­tor; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 195/70R14; wie­len 6,5 x 14.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4687 / 1826 / 1462 mm; wiel­ba­sis: 2700 mm; spoor­breed­te v/a: 1549 / 1529 mm; leeg­ge­wicht: 1435 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 2110 kg; tank­in­houd: 70 l; ge­bouwd van 1978 tot 1986; pro­duc­tie­aan­tal: 199.000.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: 180 km/h; ver­bruik: 10,5 l/100 km (1 : 9,5).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.