Volvo 265 GL Au­to­ma­tic (1979)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; V6, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd, 2 klep­pen per ci­lin­der; 2x1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; me­cha­ni­sche brand­stofin­spui­ting (Bosch K-Je­tro­nic); bo­ring x slag: 88,0 x 73,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 2664 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,5 : 1; max. ver­mo­gen 109 kW / 148 pk bij 5700 tpm; max. kop­pel: 218 Nm bij 3000 tpm; drie­traps au­to­maat (keu­ze­hen­del op mid­den­tun­nel), ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 5 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, re­ac­tie­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met ge­lei­de-ar­men en Pan­hard-stang, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 185/60 R 14; wie­len v/a: 5,5 x 14. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4885 / 1707 / 1460 mm; wiel­ba­sis: 2640 mm, spoor­breed­te v/a: 1430 / 1360 mm; leeg­ge­wicht: 1370 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: n.n.b.; tank­in­houd: 60 l; ge­bouwd van 1975 tot 1985; pro­duc­tie­aan­tal: 35.061.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 11,0 sec; top­snel­heid: 185 km/h; ver­bruik: n.n.b.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.