Chrys­ler Ne­w­port Con­ver­ti­ble (1961)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; V8, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 2-poorts car­bu­ra­teur (Strom­berg WWC 3-188); bo­ring x slag: 104,8 x 85,7 mm; ci­lin­der­in­houd: 5913 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,0 : 1; max. ver­mo­gen: 197,5 kW / 265 pk bij 4400 tpm; max. kop­pel: 515 Nm bij 2400 tpm; drie­traps Tor­queF­li­te­au­to­maat (be­die­nings­knop­pen op dash­board); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren, elek­tro­hy­dr. be­dien­de soft­top; v: dub­be­le draag­ar­men, re­ac­tie-ar­men, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; a: star­re as met se­mi-el­lip­ti­sche blad­ve­ren, schok­dem­pers; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: trom­mels (be­kr.); ban­den v/a: 8.00 x 14.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 5461 / 2020 / 1400 mm; wiel­ba­sis: 3099 mm; spoor­breed­te v/a: 1549 / 1516 mm; leeg­ge­wicht: 1740 kg; tank­in­houd: 87 li­ter; ge­bouwd van 1961-1964; pro­duc­tie­aan­tal: 8455 (Ne­w­port Con­ver­ti­ble).

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: ca. 11,0 sec.; top­snel­heid: ca. 170 km/h; ver­bruik: n.n.b.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.