La­da 1200 (1973)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 re­gis­ter­car­bu­ra­teur; bo­ring x slag: 76,0 x 66,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1197 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,8 : 1; max.ver­mo­gen: 45 kW / 62 pk bij 5600 tpm; max. kop­pel: 89 Nm bij 3400 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; worm-en-rol­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 6.15 x 13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4073 / 1611 / 1382 mm; wiel­ba­sis: 2424 mm; spoor­breed­te v/a: 1349 / 1304 mm; leeg­ge­wicht: 924 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: n.n.b.; tank­in­houd: 39 l.; ge­bouwd van 1970-1987; pro­duc­tie­aan­tal: n.n.b. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: 140 km/h; ver­bruik: ca. 9,0 l/100 km (1 : 11,1).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.