Met dank aan:

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Piet Stam (La­da 1200), Hans Hu­bers (Sko­da S 110 L) en Jan van ‘t Veer (Wart­burg 353) die hun au­to’s ter be­schik­king stel­den voor de fo­to­gra­fie en proef­rit; Leo Pool en Harm de Groot voor hun ex­per­ti­se over de Oost-Eu­ro­pe­se au­to-in­du­strie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.