Jaar in, jaar uit

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Een fraaie ka­len­der hangt nooit in de weg. Hij ver­siert de muur van je ga­ra­ge, werk­ka­mer of keu­ken en voor­ziet de kij­ker van nut­ti­ge in­for­ma­tie. De­ze mag­neet­ka­len­der van Mercedes ver­jaart niet, want er is geen jaar­tal te be­ken­nen. Je schuift zelf met de ro­de mag­ne­ten om de juis­te maand en dag aan te ge­ven en zo­dra 31 de­cem­ber be­reikt is, be­gin je in het nieu­we jaar ge­woon op­nieuw.

De ka­len­der is ge­maakt van me­taal en de af­beel­ding uit de autosport is ge­te­kend door Wolf Gast, kun­ste­naar en me­de­wer­ker van Daim­ler AG. De mag­neet­ka­len­der is on­ge­veer net zo groot als een pa­gi­na uit Clas­sic Cars: 30 bij 20 cen­ti­me­ter. De ver­zend­kos­ten zijn 5,95 eu­ro, ten­zij je er drie be­steld. Dan zijn de ver­zend­kos­ten gra­tis en kun je twee vrien­den blij ma­ken.

Prijs: 19,95 eu­ro • shop.mercedes-benz.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.