Mis­ken­de wijn

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Ita­li­a­nen zijn wel te por­ren voor een lam­brus­co, maar Ne­der­lan­ders moe­ten er niets van heb­ben. Wat de boer niet uit kan spre­ken, drinkt hij niet. De jon­ge Ita­li­aan­se wijn­boer Al­ber­to Pez­zu­loi is het zat en wil in­ter­na­ti­o­na­le er­ken­ning voor de mis­ken­de en on­be­ken­de wij­nen uit Emi­lia-Ro­mag­na. Wij heb­ben de­ze re­gio in Noord-Ita­lië al­tijd op han­den ge­dra­gen, want het is de thuis­ba­sis van be­faam­de Ita­li­aan­se au­to­mer­ken als Fer­ra­ri, Lam­borg­hi­ni en Ma­se­r­a­ti. En­fin, Al­ber­to ex­por­teert zijn am­bach­te­lij­ke lam­brus­co’s on­der de naam Bel­lo­f­res­co naar Ne­der­land. De fris­se, licht mous­se­ren­de wij­nen heb­ben een wat ho­ger al­co­hol­per­cen­ta­ge (11,5%) en zijn puur en droog van smaak. Je drinkt Bel­lo­f­res­co koud. Be­stel­len kan al­leen via de web­si­te.

Prijs: 8,95 eu­ro • www.bel­lo­f­res­co.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.