Whis­ky en si­ga­ren

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

We wil­len drin­ken en ro­ken ze­ker niet pro­mo­ten, maar we kun­nen ons wel goed voor­stel­len dat het goed whis­ky nip­pen en si­ga­ren wal­men is in de­ze stoel. Dit man­ne­lij­ke meu­bel­stuk is met de hand ge­maakt van beu­ken­hout en wal­noot­fi­neer uit de Duit­se wou­den. De stoel is be­kleed met eco­lo­gisch leer, dat in ver­schil­len­de kleu­ren ge­le­verd wordt. Uit de arm­leu­nin­gen kun je laatjes schui­ven die ge­maakt zijn om je rook­waar in te be­wa­ren, dan wel te pre­pa­re­ren. Je whis­ky­glas rust er ook op, zo­dat je de klas­sie­ke com­bi­na­tie al­tijd bin­nen hand­be­reik hebt. Ook voor niet-ro­kers en de B.O.B. is de stoel prach­tig. En dan zet je er ge­woon wat cas­hew­no­ten, de af­stands­be­die­ning of een kop­je kof­fie in.

Prijs: niet be­kend • www.el­pu­ris­ta.de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.