U hoort het goed

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Veel hoofd­te­le­foons per­sen zo­veel mo­ge­lijk bas uit de oor­schel­pen. Dat is po­pu­lair on­der jon­ge­ren en ver­koopt om die re­den goed – kijk maar naar het suc­ces van Be­ats. Het Duit­se au­dio­merk Senn­hei­ser heeft een op­los­sing hier­voor be­dacht: de HD 630VB is een hoofd­te­le­foon voor ‘au­dio­fie­len’, waar­bij je de bas zelf kunt aan­pas­sen met een draai­knop. De kop­te­le­foon is ge­maakt van alu­mi­ni­um, heeft com­for­ta­be­le oor­schel­pen (on­danks het vrij ho­ge ge­wicht) en een mi­cro­foon op de ka­bel. De Senn­hei­ser klinkt heel na­tuur­lijk, op al­le fre­quen­ties hoor je dui­de­lijk al­le de­tails. En die draai­knop? Die past de bas, en écht al­leen de bas, aan je wen­sen aan. Het werkt goed, in de laag­ste stand houd je bij­na geen bas meer over. De prijs is niet mals: 499 eu­ro. U hoort het goed.

Prijs: 499 eu­ro • www.senn­hei­ser.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.