Mu­se­um­be­zoek

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ter ere van het 40-ja­rig ju­bi­le­um van de 924 en zijn na­za­ten houdt het fraaie Porsche Mu­se­um in Zuf­fen­hau­sen de ex­po­si­tie Die Transax­le Ära by Porsche. Al­leen al voor de ty­po­gra­fie in com­bi­na­tie met de fraaie tijd­ge­bon­den kleur­stel­lin­gen is de ten­toon­stel­ling, die tot en met 16 ok­to­ber loopt, zeer de moei­te van het be­zoe­ken waard. De over­zichts­ten­toon­stel­ling laat zien hoe Porsche de 924

ont­wik­kel­de en hoe het ver­der ging met de transax­le-mo­del­len.

Ge­org Le­bert ver­telt ge­pas­si­o­neerd over hoe de 924 in de markt werd ge­zet. Hans Clau­sec­ker po­seert voor het 944 pro­to­ty­pe met de mo­tor ach­ter­in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.