In Brus­sel

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws Uit De Klassiekerwereld Samenstelling: Bart -

Op 18, 19 en 20 no­vem­ber vindt de Brus­sel­se edi­tie van de ge­re­nom­meer­de klas­sie­ker­beurs In­terClas­sics plaats. In de Brus­sels Ex­po kunt u uit­een­lo­pen­de au­to's van de hoog­ste kwa­li­teit be­won­de­ren. Er zijn vier­hon­derd stand­hou­ders uit bin­nen- en bui­ten­land en er is een show­ge­deel­te waar met vijf­en­twin­tig au­to’s de geschiedenis van het cir­cuit van Spa-Fran­cor­champs wordt ge­pre­sen­teerd. Te­vens be­steedt In­terclas­sics Brus­sels aan­dacht en beurs­vloer aan de fas­ci­ne­ren­de we­reld van de dwerg­au­to. Po­ten­ti­ë­le au­to­k­opers kun­nen ook naar Brus­sel af­rei­zen, want ve­le klas­sie­kers zul­len van ei­ge­naar wis­se­len. Op de eer­ste beurs­dag is hier ex­tra lang de tijd voor, want op vrij­dag 18 no­vem­ber blij­ven de deu­ren open tot 20.00 uur. Op za­ter­dag en zon­dag is 18.00 uur de slui­tings­tijd. De beurs be­gint al­le drie de da­gen om 10.00 uur. Toe­gangs­kaar­ten kos­ten 11,50 eu­ro op de web­si­te (www.in­terclas­sics.be) en 14,50 eu­ro aan de deur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.