Van Lon­don naar Brigh­ton

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

De sfeer­vol­le fo­to’s van de vo­ri­ge edi­tie zijn voor ons re­den ge­noeg om een week­end­je Lon­den te boe­ken. Want wat is er nu leu­ker dan bij de start van de Lon­don to Brigh­ton Ve­te­ran Car Run te staan blauw­bek­ken ter­wijl de lief­heb­bers kun his­to­ri­sche voer­tui­gen aan­slin­ge­ren en al pie­pend, puf­fend en kra­kend koers zet­ten naar het zui­den. De rou­te is zes­tig mijl lang en brengt de deel­ne­mers van Hy­de Park in Lon­den, door Sur­rey en Sus­sex naar de Mad­ei­ra Dri­ve in Brigh­ton.

In 2016 viert de Ve­te­ran Car Run voor de 120ste keer dat op 14 no­vem­ber 1896 een be­lang­rij­ke wet werd aan­ge­no­men. De ‘Lo­co­mo­tie­ven op de Au­to­weg Wet’ ver­hoog­de de snel­heids­li­miet voor ‘lich­te lo­co­mo­tie­ven’ van 4 naar 14 mijl per uur en zet­te een streep door de eis dat een man te voet voor het voer­tuig uit moest lo­pen. De ro­de vlag die hij hier­bij droeg, werd in 1896 voor aan­vang van de rit ce­re­mo­ni­eel ver­nie­tigd. Dat ge­beurt nog steeds ie­der jaar.

Kijk op www.ve­te­ran­car­run.com voor in­for­ma­tie hoe u op 6 no­vem­ber de vier­hon­derd his­to­ri­sche au­to’s kunt be­won­de­ren en aan­moe­di­gen. Kom op tijd, want de eer­ste au­to’s ver­trek­ken bij zons­op­komst (7.04 uur).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.