Ja­kob

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

De Vol­vo Klas­sie­ker Ver­e­ni­ging or­ga­ni­seert in het week­end van 24 en 25 sep­tem­ber de vijf­en­twin­tig­ste Vol­vo Klas­sie­ker Beurs. Met ruim vier­dui­zend be­zoe­kers per jaar, is dit de groot­ste Vol­vo-beurs van Eu­ro­pa. Al­le Vol­vo’s met er­va­ring zijn wel­kom, dus ook de young­ti­mers. Het eve­ne­ment vindt plaats in het Au­to­tron in Ros­ma­len en op de beurs­vloer zijn al­le Vol­vo-clubs uit Ne­der­land en Bel­gië aan­we­zig.

Het the­ma voor de ju­bi­le­u­me­di­tie is ‘open air’, of­te­wel het open rij­den in een Vol­vo ca­bri­o­let. Nu staat Vol­vo niet echt te boek als een ca­brio­merk, maar er zijn toch de no­di­ge in­te­res­san­te mo­del­len ge­pro­du­ceerd tus­sen de voor­oor­log­se Ja­kob en de re­cen­te C70 Ca­bri­o­let. De or­ga­ni­sa­tie is ver­heugd dat het ge­lukt is om de Ja­kob naar de beurs te krij­gen. Het zwar­te exem­plaar rol­de op 14 april 1927 van de pro­duc­tie­lijn.

De beurs is ge­o­pend op za­ter­dag 24 sep­tem­ber van 10.00 tot 17.00 uur en op zon­dag 25 sep­tem­ber van 10.00 tot 16.00 uur. U hoeft geen lid te zijn van een Vol­vo-ver­e­ni­ging, ie­de­re be­lang­stel­len­de is wel­kom. De en­tree kost 10 eu­ro en kin­de­ren tot 12 jaar mo­gen gra­tis naar bin­nen. Par­ke­ren voor Vol­vo’s en Saabs is gra­tis. www.vol­vo­beurs.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.