BMW 1600 Ca­bri­o­let

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur (So­lex 38 PDSI); bo­ring x slag: 84 x 71 mm; ci­lin­der­in­houd: 1573 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,6 : 1; max. ver­mo­gen: 63 kW / 85 pk bij 5700 tpm; max. kop­pel: 124 Nm bij 3000 tpm; hand­ge­scha­keld vier­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met schuin­ge­plaatste ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 6.00 S 13; wie­len v/a: 4,5 J x 13. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4230/1590/1360 mm; wiel­ba­sis: 2500 mm; spoor­breed­te v/a: 1330 / 1330 mm (van­af 1973: 1342 / 1342 mm); leeg­ge­wicht: 980 kg; tank­in­houd: 46 l; ge­bouwd van 1967 tot 1971, pro­duc­tie­aan­tal: 1692. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 13,3 sec.; top­snel­heid: 160 km/h; ver­bruik: 11,5 l/100 km (1 : 8,7).

De 1573 cc M10-mo­tor is al goed voor 85 pk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.