BMW 2002 GT4 Frua

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

me­ten­de mo­tor van de 1802 Tou­ring een ver­mo­gen van 90 pk bij 5250 tpm. De top­snel­heid komt uit op 165 km/h.

In de 100 pk ster­ke 2002 Ca­bri­o­let met car­bu­ra­teur, de 130 pk ster­ke 2002 tii en de 120 pk ster­ke en met twee dub­be­le So­lex-car­bu­ra­teurs uit­ge­rus­te 2002 GT4 Frua is de ci­lin­der­in­houd ver­groot naar 1990 cc. Dat is het re­sul­taat van een bo­ring van 89 mil­li­me­ter, zo­als in de 1802, in com­bi­na­tie met een slag van 80 mil­li­me­ter. Het mo­du­lai­re ka­rak­ter was niet het eni­ge wat de M10-mo­tor zo bij­zon­der maak­te. Al in 1966 bouw­de Von Fal­ken­hau­sen sa­men met zijn me­de­wer­kers Paul Ro­sche en Lud­wig Ap­fel­beck een 260 pk ster­ke For­mu­le 2-mo­tor met een in­houd van twee li­ter en vier klep­pen per ci­lin­der. Daar­mee nam hij deel aan we­reld­re­cord­rit­ten. Zijn pas­sie voor de au­to­sport leid­de ook tot ex­pe­ri­men­ten met tur­bo­tech­niek, die in de 2002 in de herfst van 1973 uit­ein­de­lijk het pro­duc­tie­sta­di­um be­haal­de. Daar­mee bracht BMW – nog voor­dat Por­sche de 911 Tur­bo lan­ceer­de – de eer­ste Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 2 dub­be­le car­bu­ra­teurs (So­lex 40 PHH); bo­ring x slag: 89 x 80 mm; ci­lin­der­in­houd: 1990 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,3 : 1; max. ver­mo­gen: 88 kW / 120 pk bij 5500 tpm; max. kop­pel: 167 Nm bij 3600 tpm; hand­ge­scha­kel­de vier­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met schuin­ge­plaatste ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 205/60 R 13; wie­len v/a: 7 J x 13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4250/1590/1300 mm; wiel­ba­sis: 2500 mm; spoor­breed­te v/a: 1342 / 1342 mm; leeg­ge­wicht: 1060 kg; tank­in­houd: 46 l; ge­bouwd in 1969 en 1970, pro­duc­tie­aan­tal: 2. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 9,5 sec.; top­snel­heid: 185 km/h; ver­bruik: 13,0 l/100 km (1 : 7,7).

De 205-ban­den zijn voor een au­to uit de­ze pe­ri­o­de aan de for­se kant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.