Fiat 2300 S Coupé (1966)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; zes­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 2 dub­be­le car­bu­ra­teurs (We­ber 38 DCOE 16); bo­ring x slag: 78,0 x 79,5 mm; ci­lin­der­in­houd: 2279 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,9 : 1; max.ver­mo­gen: 100 kW / 136 pk bij 5600 tpm; max. kop­pel: 196 Nm bij 4000 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, re­ac­tie­ar­men, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met se­mi­el­lip­ti­sche blad­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; worm­en­rol­tand­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 165 x 15.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4620 / 1635 / 1380 mm; wiel­ba­sis: 2650 mm; spoor­breed­te v/a: 1350 / 1312 mm; leeg­ge­wicht: 1300 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1630 kg; tank­in­houd: 70 l.; ge­bouwd van 1962­1968; pro­duc­tie­aan­tal: n.n.b.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0­100 km/h: ca. 11,0 sec.; top­snel­heid: 190 km/h; ver­bruik: ca. 16,5 l/100 km (1 : 6,1).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.