Koop­tips Re­nault 19 16V (1990-1996)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Van el­ke car­ros­se­rie­va­ri­ant die er van de R19 werd ge­bouwd – drie­deurs, vijf­deurs, vier­deurs Cha­ma­de en Ca­bri­o­let – le­ver­de Re­nault een 16V-ver­sie. De eer­ste se­rie is ech­ter maar twee jaar ge­bouwd, in 1992 ver­scheen na­me­lijk de ge­fa­ce­lif­te ver­sie die als Pha­se 2 aan de man werd ge­bracht. On­danks de la­ge waar­de die de au­to’s door­gaans heb­ben, is een ge­koes­terd exem­plaar nog wel te vin­den. Rond de spor­tie­ve Re­nault-mo­del­len is na­me­lijk een le­ven­di­ge club­sce­ne en ook de R19 16V wordt door de lief­heb­ber ge­zien als een vol­waar­dig lid van de­ze club spor­ti­ves.

Car­ros­se­rie Al­le R19's heb­ben deels ver­zinkt, dan wel ge­gal­va­ni­seerd staal. Bij enig on­der­houd zou de au­to daar­mee een lang le­ven be­scho­ren moe­ten zijn. Veel

16V’s zijn ech­ter ge­sneu­veld van­we­ge roest, op plaat­sen waar de mix van zout, wa­ter en zand we­lig kan tie­ren: ach­ter de si­de skirts. Aan­ge­zien er re­de­lijk veel 16V’s be­waard zijn ge­ble­ven, mag kri­tisch ge­ke­ken wor­den naar de al­ge­he­le staat van de au­to. Een re­de­lijk exem­plaar is niet zo heel veel goed­ko­per dan een au­to die in een uit­ste­ken­de staat ver­keert.

Tech­niek De re­la­tief een­vou­di­ge tech­niek gaat bij goed on­der­houd lang mee. Een an­de­re voor­waar­de is dat de zes­tien­klep­per be­hoed­zaam wordt warm­ge­re­den. Au­to’s waar­bij de com­ple­te on­der­houds­ge­schie­de­nis aan­toon­baar is, zijn door­gaans van lief­heb­bers ge­weest. Ook voor de­ze mo­tor geldt dat be­kend moet zijn wan­neer de

De Phi­lips-cas­set­tera­dio past per­fect in de sfeer van de ni­ne­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.