De Mercedes on­der de golf­kar­ren

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Mercedes heeft een blit­se golf­kar ont­huld, drie jaar na­dat het merk golf- en au­tolief­heb­bers om idee­ën vroe­gen voor ‘de golf­kar van de toe­komst’. He­laas heb­ben de meest fu­tu­ris­ti­sche con­cep­ten het pro­duc­tie­sta­di­um niet ge­haald: hij rijdt niet au­to­noom, hij raapt geen bal­len op en hij belt niet naar het thuis­front om te ver­tel­len dat het laat wordt. De high­tech golf­kar heeft wel een groot ta­blet (10,1 inch) waar­op de snel­heid en het stroom­ver­bruik wor­den weer­ge­ge­ven. Met een tik­je op het scherm ver­an­der je van rij­pro­gram­ma (eco of sport) en be­dien je de kop­lam­pen, de ver­war­ming, de air­co en de rui­ten­wis­ser. Op de dis­play zie je ook de po­si­tie van de kar op de golf­baan en houd je de sco­res bij. Met de weer-app be­kijk je de weers­ver­wach­tin­gen. On­der de le­ren bank zit een koel­vak om de drank­jes koel te hou­den en op het dash­board prijkt een be­ker­hou­der. Wat niet op de golf­kar prijkt, is een Mercedes-ster. In plaats daar­van siert het em­bleem van Ga­ria op de voor­kant, de golf­kar­fa­bri­kant waar­mee Mercedes sa­men­werkt. De prijs is nog niet be­kend, maar golf­spul­len zijn nooit goed­koop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.