Au­to­meu­bels

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Ar­jan uit Kol­lum maakt meu­bels met de on­der­de­len van klas­sie­ke au­to’s. Je hoeft geen au­to­ken­ner te zijn om in de­ze 2CV-kast de ach­ter­deur­tjes van de Le­lij­ke Eend te her­ken­nen. De­ze ele­gan­te por­tie­ren heeft Ar­jan op de slo­pe­rij ge­von­den en ver­vol­gens he­le­maal op­ge­knapt. De bo­ven­kant van de kast maakt hij van ori­gi­neel 2CV-dak­vi­nyl. Zo­wel de deu­ren als het dak­vi­nyl zijn in ver­schil­len­de kleu­ren ver­krijg­baar. Be­hal­ve dit sier­lij­ke meu­bel­stuk, maakt Ar­jan ook een ro­buus­te Land Rover-kast met de ach­ter­por­tie­ren van een De­fen­der. Je moet ech­ter wel een groot lief­heb­ber zijn, want Ar­jan vraagt ho­ge be­dra­gen voor zijn prach­ti­ge cre­a­ties.

Prijs: 3995 eu­ro • www.die­zijn­vanar­jan.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.