Walk-in frid­ge voor in je tuin

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Het he­le ge­val ziet er een beet­je uit als een schuil­kel­der, maar daar is hij toch echt niet voor be­doeld. De Ground­frid­ge is een mo­der­ne ver­sie van de koel­kel­der en heeft een ca­pa­ci­teit van drie­dui­zend li­ter. Hij is met na­me be­doeld voor men­sen met een ei­gen moes­tuin en een zelf­voor­zie­nend be­staan. De Ground­frid­ge is ont­wor­pen door Flo­ris Schoon­der­beek en is he­le­maal com­pleet, in­clu­sief trap en trap­leu­ning, en dus is hij klaar om in­ge­gra­ven te wor­den. Je moet er wel 9985 eu­ro voor neer­tel­len. Ooit haal je dat er wel weer uit, want de Ground­frid­ge ge­bruikt ui­ter­aard geen stroom.

Prijs: 9985 eu­ro • www.wel­te­vree.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.