In de haak

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Prijs: 22,50 pond (ca. 27 eu­ro) • shop.ja­gu­ar.co.uk Je fiets op­han­gen aan de muur is niet nieuw. Wel nieuw is dat dit niet lan­ger met een le­lij­ke haak hoeft, maar met een kleu­ri­ge blik­van­ger kan. De Cy­cloc So­lo Re­cy­cle heeft een mi­ni­ma­lis­tisch ont­werp en is ver­krijg­baar in ze­ven ver­schil­len­de kleu­ren. Dank­zij de prak­ti­sche vorm kun je er ook nog prul­la­ria in leg­gen en met een beu­gel- of ket­ting­slot je fiets een­vou­dig op slot zet­ten. Met 60 eu­ro is de Cy­cloc So­lo Re­cy­cle bo­ven­dien re­de­lijk be­taal­baar. He­laas wor­den de be­no­dig­de schroe­ven en plug­gen niet bij­ge­le­verd, dus je moet eerst met je fiets langs de bouw­markt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.