Nis­san S-Car­go (1990)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

es­car­got Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in over­dwars in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via tan­driem; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur; bo­ring x slag: 76,0 x 82,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1487 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,0 : 1; max. ver­mo­gen: 54 kW / 73 pk bij 5600 tpm; max. kop­pel: 116 Nm bij 3200 tpm; drie­traps au­to­maat (keu­ze­hen­del op dash­board); voor­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, schroef­ve­ren; a: tor­sie-as met tor­sie­ve­ren; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 155 R 13

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 3480 / 1595 / 1860 mm; wiel­ba­sis: 2265 mm; spoor­breed­te v/a: 1395 / 1340 mm; leeg­ge­wicht: 980 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1380 kg; tank­in­houd: 40 l.; ge­bouwd van 1989-1990; pro­duc­tie­aan­tal: 8000.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: ca. 150 km/h; ver­bruik: n.n.b..

Met zo­veel glas heb je vrij zicht naar vo­ren en op­zij.

De cen­traal ge­plaatste snel­heids­me­ter is ook zon­der lees­bril dui­de­lijk af­lees­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.