Nis­san Fi­ga­ro (1991)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor met tur­bo, voor­in over­dwars in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via tan­driem; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur; bo­ring x slag: 68,0 x 68,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 987 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,0 : 1; max. ver­mo­gen: 56 kW / 76 pk bij 6000 tpm; max. kop­pel: 106 Nm bij 4400 tpm; drie­traps au­to­maat (keu­ze­hen­del op mid­den­tun­nel); voor­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal en kunst­stof; 2 por­tie­ren; v: McPhers­on­veer­po­ten, schroef­ve­ren; a: star­re as, schroef­ve­ren; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: ge­vent. schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 165/70 R 12. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 3740 / 1630 / 1365 mm; wiel­ba­sis: 2300 mm; spoor­breed­te v/a: 1350 / 1335 mm; leeg­ge­wicht: 810 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1235 kg; tank­in­houd: 40 l; ge­bouwd van 1991-1992; pro­duc­tie­aan­tal: 20.000. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 16,0 sec.; top­snel­heid: 160 km/h; ver­bruik: 6,1 l/100 km (1 : 16,4).

In Ne­der­land wordt de Fi­ga­ro op han­den

ge­dra­gen. Al­le Pi­ke-au­toʼs zijn rechts­ge­stuurd. De ver­chroom­de sa­té­prik­ker mar­keert het

hoek­punt van de au­to.

De Fi­ga­ro heeft het beste van de Be-1 en de Pao: fraaie klok­ken met een toe­ren­tel­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.