Klip IV – 19 no­vem­ber, ’s-her­to­gen­bosch Le­ren van de top­pers

Classic Cars (Netherlands) - - Dhrc Clubpagina's -

Ook kam­pi­oe­nen doen wat voor de DHRC. Pe­ter Rovers en Bart den Har­tog zijn top­pers in het spel. Ze zijn veel­vul­dig win­naar van gro­te kaart­lees­ral­ly’s als de SLS Clas­sic en de Tul­pen­ral­lye. Bij de­ze man­nen is kwa­li­teit ge­ga­ran­deerd.

Pe­ter en Bart zijn de uit­zet­ters van de laat­ste KLIP van 2016. Nog één keer goed oe­fe­nen voor­dat het jaar om is, dit keer vol­gens het sys­teem dat in de SLS Clas­sic wordt ge­bruikt: pij­len kort­ste rou­te, maar dan op we­gen­kaar­ten met de min­der vaak ge­bruik­te schaal 1 op 100.000. De start en de fi­nish vin­den plaats bij Golf­club Ha­ver­leij, aan de noord­kant van ’s Her­to­gen­bosch. Zo­wel ten oos­ten als ten wes­ten van de club lig­gen mooie en lan­ge we­gen, zo­dat de be­stuur­der ge­heel aan zijn trek­ken komt. Zo­als ge­brui­ke­lijk bij een KLIP is er een in­struc­tie en een mi­ni­cur­sus voor­af. Nieuw voor de­ze KLIP is dat er de­ze keer een Ex­pert­klas­se is. Ook de zeer ge­rou­ti­neer­de equi­pes wil­len wel eens wat bij­le­ren. Bart en Pe­ter gaan zich uit­put­ten in her­sen­kra­kers voor de Ex­pert- en Tour­klas­se, maar ma­ken ook een heel pret­tig rijd­ba­re ‘rij­rit’ voor de tour­klas­sers.

Doet u mee? No­teer dan 19 no­vem­ber in uw agen­da. De KLIP vangt van­af 12.00 uur aan in ’s-Her­to­gen­bosch. Kijk op www.dhrc.nl voor de­tails – klik op KLIP IV en u bent met­een van al­les op de hoog­te.

Het is een com­ple­te dag kaart­lees­ral­ly­sport met mooie rou­te­boe­ken, een uit­leg­boek en ral­ly­num­mer­schil­den. Deel­na­me kost 50 eu­ro voor DHRC-le­den en 70 eu­ro voor niet-le­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.