Ster­ke maag ver­eist

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Sinds jaar en dag staat de Es­sen Mo­tor­show voor­al be­kend om de over­vloed aan spec­ta­cu­lair ge­tu­ne­de au­to’s en de – al dan niet ge­tu­ne­de – schaars ge­kle­de beurs­ba­bes. Niet­te­min valt er tij­dens de aan­ko­men­de edi­tie van 26 no­vem­ber tot en met 4 de­cem­ber voor de klas­sie­ker­lief­heb­ber ook ge­noeg te smul­len. Bij­voor­beeld in de Clas­sic Pres­ti­ge Sa­lon, waar u ve­le on­aan­ge­tas­te klas­sie­kers uit het ho­ge­re seg­ment kunt be­won­de­ren. Daar­naast zijn er spec­ta­cu­lai­re sport­de­mon­stra­ties van nieu­we au­to’s, klas­sie­kers en young­ti­mers. Ui­ter­aard is er weer vol­op aan­dacht voor tu­ning, óók van klas­sie­ke au­to’s. Als u een ori­gi­na­li­teits­freak bent, ad­vi­se­ren we de des­be­tref­fen­de hal al­leen on­der des­kun­di­ge be­ge­lei­ding te be­tre­den en ho­pen we dat u een ster­ke maag hebt ... Maar wie weet doet u hier ook wel in­spi­ra­tie op en gaat u thuis met­een met de slijp­tol, po­ly­es­ter­pas­ta en ver­la­gings­sets in de weer.

Dag­tic­kets voor vol­was­se­nen kos­ten bij on­li­ne aan­koop 15 euro, voor kin­de­ren, stu­den­ten en min­der­va­li­den 12 euro. Aan de kas­sa zijn de toe­gangs­be­wij­zen 1 euro duur­der en voor het par­ke­ren bent u 8 euro per dag kwijt. Op za­ter­dag en zon­dag zijn de ex­po­hal­len van 9.00 tot 18.00 uur ge­o­pend, door­de­weeks kunt u er vanaf 10.00 uur te­recht. Zie de web­si­te voor meer in­for­ma­tie over com­bi­na­tie­tic­kets en meer­daag­se en­tree­kaar­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.