In plaats van bloe­men

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Nor­ma­li­ter do­mi­neert in de Flo­wer­do­me in Eel­de een fris­se bloe­men­geur, maar op 26 en 27 no­vem­ber aan­staan­de hangt hier on­ze fa­vo­rie­te geur­cock­tail van ben­zi­ne, olie en rub­ber. Dan zijn de gi­gan­ti­sche hal­len van de bloe­men­vei­ling na­me­lijk ge­vuld met au­to's, mo­to­ren, (brom)fiet­sen, vracht­wa­gens, brand­weer­wa­gens en trac­to­ren uit ver­vlo­gen tij­den. Daar­naast treft u er stands aan van een groot aan­tal old­ti­mer­clubs, waar­van de le­den u en­thou­si­ast over hun fa­vo­rie­te au­to zul­len ver­tel­len. Ui­ter­aard vindt u op de­ze old­ti­mer­beurs ook weer on­der­de­len en mi­ni­a­tu­ren, na­slag­wer­ken, ge­reed­schap en on­der­houd­s­mid­de­len.

Tij­dens de beurs­da­gen is Flo­wer­do­me Eel­de ge­o­pend van 10.00 tot 17.00 uur. De toe­gangs­prijs be­draagt 12,50 euro. Kin­de­ren tot 12 jaar heb­ben on­der be­ge­lei­ding van een vol­was­se­ne gra­tis toe­gang. Par­ke­ren is even­eens kos­te­loos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.