Stop­licht

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Op 29 ja­nu­a­ri wordt al weer de ne­gen­de edi­tie van de Mid­win­ter Clas­sic ver­re­den. De­cor van de­ze klas­sie­ker­ral­ly is het Noord-Hol­lands land­schap en de start is vanaf het Flet­cher Ho­tel in Cal­lants­oog. De rou­te van de MWC 2017 ligt in het noor­de­lij­ke deel van de pro­vin­cie en gaat me­ren­deels over rus­ti­ge land- en en dijk­we­gen. Tij­dens het vol­le­di­ge tra­ject komt u slechts één kruis­punt met ver­keers­lich­ten te­gen.

Deel­na­me staat open voor al­le bouw­ja­ren en ty­pen au­to's, maar de voor­keur gaat uit naar klas­sie­kers of jon­ge­re sport­cou­pés en ca­bri­o­lets. Het in­schrijf­geld voor de Mid­win­ter Clas­sic 2017 be­draagt voor al­le klas­sen 120 euro per équi­pe. Dit be­drag is in­clu­sief twee ral­ly­schil­den, al­le be­no­dig­de be­schei­den, kof­fie bij de start en een lunch voor twee per­so­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.