Koop­tips Re­li­ant Sci­mi­tar GTE SE5/SE5a (1968-1975)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ver­ge­le­ken met de MGB GT V8 en de Lo­tus Eli­te S2 in dit ge­zel­schap, is de Re­li­ant Sci­mi­tar GTE SE5(a) een mas­sa­pro­duct: er wer­den bij­na 10.000 exem­pla­ren ge­bouwd. De car­ros­se­rie is van po­ly­es­ter en roest niet, het chas­sis is ste­vig en zorgt voor vei­lig­heid, de be­trouw­ba­re tech­niek werd in­ge­kocht bij gro­te au­to­con­cerns als Ford en Bri­tish Ley­land – hoe­wel de Lu­cas-elek­tra niet de bes­te naam heeft. De la­te­re Sci­mi­tar GTE SE6 (vanaf 1975) is lan­ger en bre­der dan de SE5/SE5a, waar­door bei­de mo­del­len al­leen in me­cha­nisch op­zicht als do­nor voor el­kaar kun­nen die­nen.

Car­ros­se­rie De car­ros­se­rie is ge­maakt van ste­vig po­ly­es­ter, het chas­sis van dik me­taal. Dat maakt van de Sci­mi­tar GTE een ste­vi­ge au­to, maar aan­dachts­pun­ten zijn er wel de­ge­lijk. Het chas­sis kan aan­ge­tast zijn door roest. Als u dit aan­treft in de hoofd­bal­ken of in de ron­de bui­zen

voor de ach­ter­wie­len, hebt u een goe­de re­den om op zoek te gaan naar een an­de­re au­to. Be­kijk ver­der de dor­pel­bal­ken, de dwars­bal­ken ach­ter de voor­wie­len, de be­ves­ti­gings­pun­ten van de rol­gor­dels en de on­der­ste mon­ta­ge­pun­ten van de sta­bi­li­sa­tor­stang. De po­ly­es­ter car­ros­se­rie kan ge­scheurd of ge­bar­sten zijn. Voor goed her­stel is een vak­man no­dig.

Tech­niek De Ford Es­sex V6-mo­tor is ro­buust en be­trouw­baar. Loop de stan­daard aan­dachts­pun­ten na: olie­druk en -lek­ka­ge, bij­ge­lui­den uit het on­der­blok, spo­ren van een lek­ke kop­pak­king. Bij mo­to­ren met een ho­ge­re ki­lo­me­te­r­of mij­len­stand ver­die­nen de olie­pomp en het nok­kena­stand­wiel spe­ci­a­le aan­dacht. Ver­vang ze bij voor­keur di­rect na aan­schaf van de au­to, als niet be­kend is wan­neer ze eer­der zijn ver­van­gen. Slij­ta­ge van de ver­snel­lings­bak leidt tot een pook die uit de twee­de of vier­de ver­snel­ling schiet, de kop­pe­ling heeft een re­la­tief kort

Het dash­board lijkt be­kleed te zijn met bruin leer, maar is in wer­ke­lijk­heid van plas­tic.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.