In je mand!

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Eind dit jaar stopt in Good­wood de pro­duc­tie van de Rolls-Roy­ce Phantom Drophead en Phantom Cou­pé en dient de nieu­we, in­mid­dels acht­ste ge­ne­ra­tie zich aan. Om dat af­scheid niet on­op­ge­merkt voor­bij te la­ten gaan, komt Rolls-Roy­ce met vijf­tig spe­ci­a­le Phant­oms uit de Ze­nith Col­lec­ti­on. Be­lang­rijk­ste ac­ces­soi­re is … een pick­nick­mand. Geen rie­ten mand­je dat je bij de Xe­nos koopt, maar een­tje van leer en wor­tel­no­ten­hout. Van de prijs van 35.000 euro zal de Phantom-ko­per niet wak­ker lig­gen. De pick­nick­mand uit de Ze­nith Col­lec­ti­on be­vat kris­tal­len wijn­gla­zen, hand­ge­maakt roest­vrij­sta­len be­stek, ser­vet­ten met ge­bor­duurd Rolls-Roy­ce-lo­go en een hand­ge­maak­te wal­no­ten­hou­ten snij­plank. En dan krijg je er ook een ex­clu­sief ser­vies met ge­schil­der­de zwar­te en pla­ti­na de­tails op de ran­den bij. Ne­der­land kreeg één exem­plaar van de Phantom uit de Ze­nith Col­lec­ti­on en die is al ver­ge­ven. Als je op de par­keer­plaats langs de snel­weg ie­mand met bo­ven­staan­de pick­nick­mand ziet aan­ko­men, weet je wie de ge­luk­ki­ge was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.