MGfrid­ge

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Sm­eg, be­kend van de me­ga­koel­kas­ten, heeft een nieuw hoofd­kan­toor. En laat dat nu pre­cies op de plek staan waar ooit een fa­briek van MG stond. Daar­om werd een spe­ci­a­le koel­kast ont­wor­pen met het MG-lo­go er­op. Hij wordt in een ge­li­mi­teer­de op­la­ge van 39 stuks ver­kocht. Na­tuur­lijk is dat ge­tal niet zo­maar ge­ko­zen. Het was het start­num­mer van de MG K3 die in 1933 de Mil­le Mig­lia won, als eer­ste niet-Ita­li­aan­se au­to. De naam van de Bel­gi­sche groep K3 zal vast níet op die MG ge­ba­seerd zijn, maar mis­schien dat we de his­to­ri­sche ken­nis van Gert Verhulst on­der­schat­ten. Na­tuur­lijk is de koel­kast in Bri­tish Ra­cing Gr­een uit­ge­voerd. Nu maar ho­pen dat hij niet zo snel stuk­gaat als de ge­mid­del­de MG ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.